shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Dan Chupong

Dan Chupong

Dan Chupong: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Thái Lan

Truy Tìm Tượng Phật - Phần 3: Chiến Binh Cuối Cùng

Cùng với những người dân làng Kana Khone, Tien được dạy thiền định và cách đối mặt với nghiệp chướng, nhưng không lâu sau, kẻ thù truyền kiếp của anh trở lại để thách đấu Tiên một trận cuối cùng.