Trọng Tài Nữ Tại World Cup 2022: họ là ai? | Đường Đến World Cup 2022

Trọng Tài Nữ Tại World Cup 2022: họ là ai? | Đường Đến World Cup 2022

0 lượt xem

Trọng Tài Nữ Tại World Cup 2022: họ là ai? | Đường Đến World Cup 2022

FIFA xác nhận việc để trọng tài nữ lần đầu xuất hiện tại một kỳ World Cup dành cho nam.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!