Tạm Dừng Với Sam Jay

Tập 4

PAUSE WITH SAM JAY

0 lượt xem

Tập 4

Sam Jay lật mở những hệ quả tiêu cực của chủ nghĩa bộ lạc tại Mỹ và đặt câu hỏi về trách nhiệm của bản thân với cộng đồng da màu và đồng tính.

Danh sách tập

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!