VieON - Không Thể Rời Mắt

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Bashan Aquart

Bashan Aquart

Bashan Aquart: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Mỹ

Tạm Dừng Với Sam Jay

Sam Jay lật mở những hệ quả tiêu cực của chủ nghĩa bộ lạc tại Mỹ và đặt câu hỏi về trách nhiệm của bản thân với cộng đồng da màu và đồng tính.