Tài Tiếu Tuyệt - Mùa 6
Tài Tiếu Tuyệt - Mùa 6
Mùa 6:
00:00
00:00

Tài Tiếu Tuyệt - Mùa 6

0 lượt xem

Tài Tiếu Tuyệt - Mùa 6

Vẫn theo format cũ với các màn biến hóa như: Sốt, Hóa, Dấu chấm hỏi, Tiểu phẩm, phiên bản mùa 6 của Tài Tiếu Tuyệt tiếp tục khai thác cuộc sống xung quanh bằng những góc nhìn mới mẻ, mang tính thời sự để sau khi xem khán giả không chỉ được cười sảng khoái mà còn rút ra được bài học cảnh giác cho bản thân. Sự nhạy bén trong cách viết kịch bản cùng với khả năng diễn xuất ăn ý giữa các nghệ sĩ đã thay lời khán giả bóc tách ra những điều khó nói, nổi cộm trong cuộc sống bằng lời thoại dí dỏm nhưng cũng đầy tính châm biếm. Với sự dẫn dắt của đội ngũ nghệ sĩ tài năng như: Hoài Linh, Chí Tài, Việt Hương, Lê Khánh, Trường Giang, Hùng Thuận,… Tài Tiếu Tuyệt mùa 6 hứa hẹn sẽ làm nên một chương trình hài hay đúng điệu, đáp ứng nhu cầu giải trí tinh thần của khán giả ở mọi lứa tuổi. #tai_tieu_tuyet_mua_6

Danh sách tập

Tập 1 Tài Tiếu Tuyệt - Mùa 6 - 86 Tập | VieON

Tập 1

1h 30ph
Tập 2 Tài Tiếu Tuyệt - Mùa 6 - 86 Tập | VieON

Tập 2

1h 37ph
Tập 3 Tài Tiếu Tuyệt - Mùa 6 - 86 Tập | VieON

Tập 3

1h 33ph
Tập 4 Tài Tiếu Tuyệt - Mùa 6 - 86 Tập | VieON

Tập 4

1h 23ph
Tập 5 Tài Tiếu Tuyệt - Mùa 6 - 86 Tập | VieON

Tập 5

1h 37ph
Tập 6 Tài Tiếu Tuyệt - Mùa 6 - 86 Tập | VieON

Tập 6

1h 30ph
Tập 7 Tài Tiếu Tuyệt - Mùa 6 - 86 Tập | VieON

Tập 7

1h 24ph
Tập 8 Tài Tiếu Tuyệt - Mùa 6 - 86 Tập | VieON

Tập 8

1h 28ph
Tập 9 Tài Tiếu Tuyệt - Mùa 6 - 86 Tập | VieON

Tập 9

1h 34ph
Tập 10 Tài Tiếu Tuyệt - Mùa 6 - 86 Tập | VieON

Tập 10

1h 26ph
Tập 11 Tài Tiếu Tuyệt - Mùa 6 - 86 Tập | VieON

Tập 11

1h 31ph
Tập 12 Tài Tiếu Tuyệt - Mùa 6 - 86 Tập | VieON

Tập 12

1h 31ph
Tập 13 Tài Tiếu Tuyệt - Mùa 6 - 86 Tập | VieON

Tập 13

1h 42ph
Tập 14 Tài Tiếu Tuyệt - Mùa 6 - 86 Tập | VieON

Tập 14

1h 28ph
Tập 15 Tài Tiếu Tuyệt - Mùa 6 - 86 Tập | VieON

Tập 15

1h 30ph
Tập 16 Tài Tiếu Tuyệt - Mùa 6 - 86 Tập | VieON

Tập 16

1h 30ph
Tập 17 Tài Tiếu Tuyệt - Mùa 6 - 86 Tập | VieON

Tập 17

1h 43ph
Tập 18 Tài Tiếu Tuyệt - Mùa 6 - 86 Tập | VieON

Tập 18

1h 23ph
Tập 19 Tài Tiếu Tuyệt - Mùa 6 - 86 Tập | VieON

Tập 19

1h 24ph
Tập 20 Tài Tiếu Tuyệt - Mùa 6 - 86 Tập | VieON

Tập 20

1h 26ph
Tập 23 Tài Tiếu Tuyệt - Mùa 6 - 86 Tập | VieON

Tập 23

1h 23ph
Tập 27 Tài Tiếu Tuyệt - Mùa 6 - 86 Tập | VieON

Tập 27

1h 27ph
Tập 28 Tài Tiếu Tuyệt - Mùa 6 - 86 Tập | VieON

Tập 28

1h 30ph
Tập 33 Tài Tiếu Tuyệt - Mùa 6 - 86 Tập | VieON

Tập 33

1h 35ph
Tập 34 Tài Tiếu Tuyệt - Mùa 6 - 86 Tập | VieON

Tập 34

1h 41ph
Tập 35 Tài Tiếu Tuyệt - Mùa 6 - 86 Tập | VieON

Tập 35

1h 33ph
Tập 36 Tài Tiếu Tuyệt - Mùa 6 - 86 Tập | VieON

Tập 36

1h 30ph
Tập 37 Tài Tiếu Tuyệt - Mùa 6 - 86 Tập | VieON

Tập 37

1h 43ph
Tập 38 Tài Tiếu Tuyệt - Mùa 6 - 86 Tập | VieON

Tập 38

1h 46ph
Tập 39 Tài Tiếu Tuyệt - Mùa 6 - 86 Tập | VieON

Tập 39

1h 48ph
Tập 40 Tài Tiếu Tuyệt - Mùa 6 - 86 Tập | VieON

Tập 40

1h 33ph
Tập 41 Tài Tiếu Tuyệt - Mùa 6 - 86 Tập | VieON

Tập 41

1h 35ph
Tập 42 Tài Tiếu Tuyệt - Mùa 6 - 86 Tập | VieON

Tập 42

1h 44ph
Tập 43 Tài Tiếu Tuyệt - Mùa 6 - 86 Tập | VieON

Tập 43

1h 34ph
Tập 44 Tài Tiếu Tuyệt - Mùa 6 - 86 Tập | VieON

Tập 44

1h 38ph
Tập 45 Tài Tiếu Tuyệt - Mùa 6 - 86 Tập | VieON

Tập 45

1h 22ph
Tập 46 Tài Tiếu Tuyệt - Mùa 6 - 86 Tập | VieON

Tập 46

1h 38ph
Tập 47 Tài Tiếu Tuyệt - Mùa 6 - 86 Tập | VieON

Tập 47

1h 38ph
Tập 48 Tài Tiếu Tuyệt - Mùa 6 - 86 Tập | VieON

Tập 48

1h 31ph
Tập 49 Tài Tiếu Tuyệt - Mùa 6 - 86 Tập | VieON

Tập 49

1h 33ph
Tập 50 Tài Tiếu Tuyệt - Mùa 6 - 86 Tập | VieON

Tập 50

1h 26ph
Tập 51 Tài Tiếu Tuyệt - Mùa 6 - 86 Tập | VieON

Tập 51

1h 22ph
Tập 52 Tài Tiếu Tuyệt - Mùa 6 - 86 Tập | VieON

Tập 52

1h 33ph
Tập 53 Tài Tiếu Tuyệt - Mùa 6 - 86 Tập | VieON

Tập 53

1h 26ph
Tập 54 Tài Tiếu Tuyệt - Mùa 6 - 86 Tập | VieON

Tập 54

1h 27ph
Tập 55 Tài Tiếu Tuyệt - Mùa 6 - 86 Tập | VieON

Tập 55

1h 34ph
Tập 56 Tài Tiếu Tuyệt - Mùa 6 - 86 Tập | VieON

Tập 56

1h 41ph
Tập 57 Tài Tiếu Tuyệt - Mùa 6 - 86 Tập | VieON

Tập 57

1h 22ph
Tập 58 Tài Tiếu Tuyệt - Mùa 6 - 86 Tập | VieON

Tập 58

1h 22ph
Tập 59 Tài Tiếu Tuyệt - Mùa 6 - 86 Tập | VieON

Tập 59

1h 23ph
Tập 60 Tài Tiếu Tuyệt - Mùa 6 - 86 Tập | VieON

Tập 60

1h 30ph
Tập 61 Tài Tiếu Tuyệt - Mùa 6 - 86 Tập | VieON

Tập 61

1h 33ph
Tập 62 Tài Tiếu Tuyệt - Mùa 6 - 86 Tập | VieON

Tập 62

1h 37ph
Tập 63 Tài Tiếu Tuyệt - Mùa 6 - 86 Tập | VieON

Tập 63

1h 30ph
Tập 64 Tài Tiếu Tuyệt - Mùa 6 - 86 Tập | VieON

Tập 64

1h 15ph
Tập 65 Tài Tiếu Tuyệt - Mùa 6 - 86 Tập | VieON

Tập 65

1h 19ph
Tập 66 Tài Tiếu Tuyệt - Mùa 6 - 86 Tập | VieON

Tập 66

1h 4ph
Tập 67 Tài Tiếu Tuyệt - Mùa 6 - 86 Tập | VieON

Tập 67

1h 11ph
Tập 69 Tài Tiếu Tuyệt - Mùa 6 - 86 Tập | VieON

Tập 69

1h 5ph
Tập 70 Tài Tiếu Tuyệt - Mùa 6 - 86 Tập | VieON

Tập 70

1h 1ph
Tập 71 Tài Tiếu Tuyệt - Mùa 6 - 86 Tập | VieON

Tập 71

1h 5ph
Tập 72 Tài Tiếu Tuyệt - Mùa 6 - 86 Tập | VieON

Tập 72

1h 9ph
Tập 73 Tài Tiếu Tuyệt - Mùa 6 - 86 Tập | VieON

Tập 73

1h 3ph
Tập 75 Tài Tiếu Tuyệt - Mùa 6 - 86 Tập | VieON

Tập 75

1h 23ph
Tập 82 Tài Tiếu Tuyệt - Mùa 6 - 86 Tập | VieON

Tập 82

1h 24ph
Tập 85 Tài Tiếu Tuyệt - Mùa 6 - 86 Tập | VieON

Tập 85

1h 4ph

Đề xuất cho bạn

Phim Mouse | Kẻ Săn Người | Hành Động Hàn Quốc - 01 - Choi Joon Bae - Lee Seung Gi – Lee Hee Joon – Park Joo Hyun – Kyung Soo Jin – Ahn Jae Wook

Mouse: Kẻ Săn Người

Mouse Kẻ Săn Người là bộ phim tội phạm liên quan đến căn bệnh rối loạn nhân cách chống đối xã hội với màn tái xuất đỉnh cao của Lee Seung Gi.

Cây Táo Nở Hoa - 02 - Võ Thạch Thảo - Hồng Ánh – Thái Hòa – Thúy Ngân – Nhã Phương – Song Luân – Trương Thế Vinh

Cây Táo Nở Hoa

Cây Táo Nở Hoa là câu chuyện của Ngọc, anh cả đã hy sinh cuộc sống riêng để chăm lo các em, nhưng những người em luôn không ngừng gây rắc rối.

Thuần Huyết - Phần 6

Thuần Huyết - Phần 6

Sau màn tái sinh đẫm máu của Bill, Sookie, Eric và đồng bạn rút khỏi tòa nhà của Hội đồng Ma cà rồng. Trong khi đó, thống đốc Louisiana, Truman Burrell tuyên bố tiến hành săn lùng ma cà rồng.

Tiếu Ngạo Giang Hồ - 04 - Lữ Tụng Hiền – Lương Bội Linh – Trần Thiếu Hà – Hà Bảo Sinh

Tiếu Ngạo Giang Hồ

Tiếu ngạo giang hồ kể về Lệnh Hồ Xung – đại đệ tử phái Hoa Sơn tính khí kiêu ngạo, tư chất thông minh trải qua nhiều biến cố đạt được thành tựu.

Giọng Ca Bí Ẩn - Mùa 2 - 05 - Tuyền Mập – Osad – Tuấn Trần – Diễm My 9x – Anh Đức – Trấn Thành – Hari Won

Giọng Ca Bí Ẩn - Mùa 2

Giọng Ca Bí Ẩn – Mùa 2 là một chương trình ca nhạc hoành tráng kết hợp trò chơi đấu trí kịch tính, với sự dẫn dắt của Trấn Thành và Hari Won

7 Nụ Cười Xuân - Mùa 4 - 06 - Lâm Vỹ Dạ – Tiến Luật – Trường Giang – Trương Thế Vinh – Thúy Ngân – Ninh Dương Lan Ngọc

7 Nụ Cười Xuân - Mùa 4

7 Nụ Cười Xuân – Mùa 4 là một chương trình hài với cấu trúc tiểu phẩm độc đáo, xen lẫn yếu tố thử thách khả năng ứng biến đa dạng của các diễn viên hài.

Nhanh Như Chớp - Mùa 3 - 07 - Trường Giang – Hari Won – Quang Trung – Lê Dương Bảo Lâm – Khả Như

Nhanh Như Chớp - Mùa 3

Lần đầu tiên tại Việt Nam gameshow truyền hình thực tế về những câu đố độc nhất, câu trả lời chỉ có một nhưng nó còn phụ thuộc vào tâm trạng 2 MC Trường Giang và Hari Won và những đáp án hài hước từ người chơi.

Ai là số 1? - 08 - Mạc Văn Khoa – Trường Giang – Thúy Ngân – Diệu Nhi

Ai là số 1?

Ai là số 1? sẽ là màn đấu trí, đấu khẩu vô cùng gay cấn giữa biệt đội xếp hạng cùng những câu hỏi xếp hạng không kém phần cân não.

Vitamin Cười 2015 - 09 - Bảo Chung – Việt Hương – Ngọc Thuận – Chí Tài – Minh Nhí – Đại Nghĩa

Vitamin Cười 2015

Đến với phiên bản 2015, Vitamin Cười tiếp tục xây dựng nhiều tiểu phẩm hài kịch vui nhộn lồng ghép nhiều bài học sâu sắc trong cuộc sống hằng ngày. Với sự tham gia góp mặt của nhiều thế hệ nghệ sĩ tài năng trong nhiều lĩnh vực của showbiz Việt, Vitamin Cười 2015 tiếp tục hứa hẹn sẽ là điểm hẹn cuối tuần lý tưởng cho khán giả mọi lứa tuổi những phút giây thư giản hoản hảo. #vitamin_cuoi_2015

Hannah Montana: Thế Giới Tuyệt Nhất - 10 - Kenny Ortega - Miley Cyrus – Billy Ray Cyrus – Jonas Brothers

Hannah Montana: Thế Giới Tuyệt Nhất

Phim là sự khẳng định về điều tuyệt vời khi sống hai thế giới của Miley. Bài hát chính Miley thể hiện trong phim là tiền đề cho phim truyền hình Hannah Montana sau này