Tài Tiếu Tuyệt - Mùa 6

0 lượt xem

Tài Tiếu Tuyệt - Mùa 6

Vẫn theo format cũ với các màn biến hóa như: Sốt, Hóa, Dấu chấm hỏi, Tiểu phẩm, phiên bản mùa 6 của Tài Tiếu Tuyệt tiếp tục khai thác cuộc sống xung quanh bằng những góc nhìn mới mẻ, mang tính thời sự để sau khi xem khán giả không chỉ được cười sảng khoái mà còn rút ra được bài học cảnh giác cho bản thân. Sự nhạy bén trong cách viết kịch bản cùng với khả năng diễn xuất ăn ý giữa các nghệ sĩ đã thay lời khán giả bóc tách ra những điều khó nói, nổi cộm trong cuộc sống bằng lời thoại dí dỏm nhưng cũng đầy tính châm biếm. Với sự dẫn dắt của đội ngũ nghệ sĩ tài năng như: Hoài Linh, Chí Tài, Việt Hương, Lê Khánh, Trường Giang, Hùng Thuận,… Tài Tiếu Tuyệt mùa 6 hứa hẹn sẽ làm nên một chương trình hài hay đúng điệu, đáp ứng nhu cầu giải trí tinh thần của khán giả ở mọi lứa tuổi. #tai_tieu_tuyet_mua_6

Danh sách tập

Tập 1 Tài Tiếu Tuyệt - Mùa 6 - 86 Tập | VieON

Tập 1

1h 30ph
Tập 2 Tài Tiếu Tuyệt - Mùa 6 - 86 Tập | VieON

Tập 2

1h 37ph
Tập 3 Tài Tiếu Tuyệt - Mùa 6 - 86 Tập | VieON

Tập 3

1h 33ph
Tập 4 Tài Tiếu Tuyệt - Mùa 6 - 86 Tập | VieON

Tập 4

1h 23ph
Tập 5 Tài Tiếu Tuyệt - Mùa 6 - 86 Tập | VieON

Tập 5

1h 37ph
Tập 6 Tài Tiếu Tuyệt - Mùa 6 - 86 Tập | VieON

Tập 6

1h 30ph
Tập 7 Tài Tiếu Tuyệt - Mùa 6 - 86 Tập | VieON

Tập 7

1h 24ph
Tập 8 Tài Tiếu Tuyệt - Mùa 6 - 86 Tập | VieON

Tập 8

1h 28ph
Tập 9 Tài Tiếu Tuyệt - Mùa 6 - 86 Tập | VieON

Tập 9

1h 34ph
Tập 10 Tài Tiếu Tuyệt - Mùa 6 - 86 Tập | VieON

Tập 10

1h 26ph
Tập 11 Tài Tiếu Tuyệt - Mùa 6 - 86 Tập | VieON

Tập 11

1h 31ph
Tập 12 Tài Tiếu Tuyệt - Mùa 6 - 86 Tập | VieON

Tập 12

1h 31ph
Tập 13 Tài Tiếu Tuyệt - Mùa 6 - 86 Tập | VieON

Tập 13

1h 42ph
Tập 14 Tài Tiếu Tuyệt - Mùa 6 - 86 Tập | VieON

Tập 14

1h 28ph
Tập 15 Tài Tiếu Tuyệt - Mùa 6 - 86 Tập | VieON

Tập 15

1h 30ph
Tập 16 Tài Tiếu Tuyệt - Mùa 6 - 86 Tập | VieON

Tập 16

1h 30ph
Tập 17 Tài Tiếu Tuyệt - Mùa 6 - 86 Tập | VieON

Tập 17

1h 43ph
Tập 18 Tài Tiếu Tuyệt - Mùa 6 - 86 Tập | VieON

Tập 18

1h 23ph
Tập 19 Tài Tiếu Tuyệt - Mùa 6 - 86 Tập | VieON

Tập 19

1h 24ph
Tập 20 Tài Tiếu Tuyệt - Mùa 6 - 86 Tập | VieON

Tập 20

1h 26ph
Tập 23 Tài Tiếu Tuyệt - Mùa 6 - 86 Tập | VieON

Tập 23

1h 23ph
Tập 27 Tài Tiếu Tuyệt - Mùa 6 - 86 Tập | VieON

Tập 27

1h 27ph
Tập 28 Tài Tiếu Tuyệt - Mùa 6 - 86 Tập | VieON

Tập 28

1h 30ph
Tập 33 Tài Tiếu Tuyệt - Mùa 6 - 86 Tập | VieON

Tập 33

1h 35ph
Tập 34 Tài Tiếu Tuyệt - Mùa 6 - 86 Tập | VieON

Tập 34

1h 41ph
Tập 35 Tài Tiếu Tuyệt - Mùa 6 - 86 Tập | VieON

Tập 35

1h 33ph
Tập 36 Tài Tiếu Tuyệt - Mùa 6 - 86 Tập | VieON

Tập 36

1h 30ph
Tập 37 Tài Tiếu Tuyệt - Mùa 6 - 86 Tập | VieON

Tập 37

1h 43ph
Tập 38 Tài Tiếu Tuyệt - Mùa 6 - 86 Tập | VieON

Tập 38

1h 46ph
Tập 39 Tài Tiếu Tuyệt - Mùa 6 - 86 Tập | VieON

Tập 39

1h 48ph
Tập 40 Tài Tiếu Tuyệt - Mùa 6 - 86 Tập | VieON

Tập 40

1h 33ph
Tập 41 Tài Tiếu Tuyệt - Mùa 6 - 86 Tập | VieON

Tập 41

1h 35ph
Tập 42 Tài Tiếu Tuyệt - Mùa 6 - 86 Tập | VieON

Tập 42

1h 44ph
Tập 43 Tài Tiếu Tuyệt - Mùa 6 - 86 Tập | VieON

Tập 43

1h 34ph
Tập 44 Tài Tiếu Tuyệt - Mùa 6 - 86 Tập | VieON

Tập 44

1h 38ph
Tập 45 Tài Tiếu Tuyệt - Mùa 6 - 86 Tập | VieON

Tập 45

1h 22ph
Tập 46 Tài Tiếu Tuyệt - Mùa 6 - 86 Tập | VieON

Tập 46

1h 38ph
Tập 47 Tài Tiếu Tuyệt - Mùa 6 - 86 Tập | VieON

Tập 47

1h 38ph
Tập 48 Tài Tiếu Tuyệt - Mùa 6 - 86 Tập | VieON

Tập 48

1h 31ph
Tập 49 Tài Tiếu Tuyệt - Mùa 6 - 86 Tập | VieON

Tập 49

1h 33ph
Tập 50 Tài Tiếu Tuyệt - Mùa 6 - 86 Tập | VieON

Tập 50

1h 26ph
Tập 51 Tài Tiếu Tuyệt - Mùa 6 - 86 Tập | VieON

Tập 51

1h 22ph
Tập 52 Tài Tiếu Tuyệt - Mùa 6 - 86 Tập | VieON

Tập 52

1h 33ph
Tập 53 Tài Tiếu Tuyệt - Mùa 6 - 86 Tập | VieON

Tập 53

1h 26ph
Tập 54 Tài Tiếu Tuyệt - Mùa 6 - 86 Tập | VieON

Tập 54

1h 27ph
Tập 55 Tài Tiếu Tuyệt - Mùa 6 - 86 Tập | VieON

Tập 55

1h 34ph
Tập 56 Tài Tiếu Tuyệt - Mùa 6 - 86 Tập | VieON

Tập 56

1h 41ph
Tập 57 Tài Tiếu Tuyệt - Mùa 6 - 86 Tập | VieON

Tập 57

1h 22ph
Tập 58 Tài Tiếu Tuyệt - Mùa 6 - 86 Tập | VieON

Tập 58

1h 22ph
Tập 59 Tài Tiếu Tuyệt - Mùa 6 - 86 Tập | VieON

Tập 59

1h 23ph
Tập 60 Tài Tiếu Tuyệt - Mùa 6 - 86 Tập | VieON

Tập 60

1h 30ph
Tập 61 Tài Tiếu Tuyệt - Mùa 6 - 86 Tập | VieON

Tập 61

1h 33ph
Tập 62 Tài Tiếu Tuyệt - Mùa 6 - 86 Tập | VieON

Tập 62

1h 37ph
Tập 63 Tài Tiếu Tuyệt - Mùa 6 - 86 Tập | VieON

Tập 63

1h 30ph
Tập 64 Tài Tiếu Tuyệt - Mùa 6 - 86 Tập | VieON

Tập 64

1h 15ph
Tập 65 Tài Tiếu Tuyệt - Mùa 6 - 86 Tập | VieON

Tập 65

1h 19ph
Tập 66 Tài Tiếu Tuyệt - Mùa 6 - 86 Tập | VieON

Tập 66

1h 4ph
Tập 67 Tài Tiếu Tuyệt - Mùa 6 - 86 Tập | VieON

Tập 67

1h 11ph
Tập 69 Tài Tiếu Tuyệt - Mùa 6 - 86 Tập | VieON

Tập 69

1h 5ph
Tập 70 Tài Tiếu Tuyệt - Mùa 6 - 86 Tập | VieON

Tập 70

1h 1ph
Tập 71 Tài Tiếu Tuyệt - Mùa 6 - 86 Tập | VieON

Tập 71

1h 5ph
Tập 72 Tài Tiếu Tuyệt - Mùa 6 - 86 Tập | VieON

Tập 72

1h 9ph
Tập 73 Tài Tiếu Tuyệt - Mùa 6 - 86 Tập | VieON

Tập 73

1h 3ph
Tập 75 Tài Tiếu Tuyệt - Mùa 6 - 86 Tập | VieON

Tập 75

1h 23ph
Tập 82 Tài Tiếu Tuyệt - Mùa 6 - 86 Tập | VieON

Tập 82

1h 24ph
Tập 85 Tài Tiếu Tuyệt - Mùa 6 - 86 Tập | VieON

Tập 85

1h 4ph

Đề xuất cho bạn

RapViet 2 | Rap Việt Mùa 2 - 01 - Karik – Trấn Thành – Wowy

Rap Việt - Mùa 2

Rap việt là một chương trình tìm kiếm tài năng về Rap được mua bản quyền từ chương trình The Rapper của Workpoint TV, do Đài Truyền hình TPHCM phối hợp cùng với công ty Vie Channel sản xuất.

Vitamin Cười 2017 - 02 - Lâm Vỹ Dạ – Trung Dân – NSND Hồng Vân – Huy Khánh – Lương Thế Thành – Băng Di

Vitamin Cười 2017

Vitamin cười 2017 sẽ tiếp tục đến với khán giả truyền hình mọi lứa tuổi bằng những màu sắc mới trong các tác phẩm xoay quanh vấn đề gia đình và cuộc sống. #vitamin_cuoi_2017

7 Nụ Cười Xuân - Mùa 4 - 03 - Lâm Vỹ Dạ – Tiến Luật – Trường Giang – Trương Thế Vinh – Thúy Ngân – Ninh Dương Lan Ngọc

7 Nụ Cười Xuân - Mùa 4

7 Nụ Cười Xuân – Mùa 4 là một chương trình hài với cấu trúc tiểu phẩm độc đáo, xen lẫn yếu tố thử thách khả năng ứng biến đa dạng của các diễn viên hài.

Lạ Lắm À Nha - 04 - Trường Giang – ST Sơn Thạch – Trương Thế Vinh – Vũ Hà – Khả Như

Lạ Lắm À Nha

Lạ Lắm À Nha là chương trình kết hợp giữa âm nhạc với những màn "chặt chém" hài hước giữa các khách mời.

Vitamin Cười 2015 - 05 - Ngọc Thuận – Chí Tài – Việt Hương – Đại Nghĩa – Bảo Chung – Minh Nhí

Vitamin Cười 2015

Đến với phiên bản 2015, Vitamin Cười tiếp tục xây dựng nhiều tiểu phẩm hài kịch vui nhộn lồng ghép nhiều bài học sâu sắc trong cuộc sống hằng ngày. Với sự tham gia góp mặt của nhiều thế hệ nghệ sĩ tài năng trong nhiều lĩnh vực của showbiz Việt, Vitamin Cười 2015 tiếp tục hứa hẹn sẽ là điểm hẹn cuối tuần lý tưởng cho khán giả mọi lứa tuổi những phút giây thư giản hoản hảo. #vitamin_cuoi_2015

8 Lạng Nửa Cân - Mùa 1 - 06 - Diệp Tiên - Đại Nghĩa – Kim Tử Long – Trác Thúy Miêu – Việt Trinh – Lâm Vỹ Dạ – Hứa Minh Đạt

8 Lạng Nửa Cân - Mùa 1

8 lạng nửa cân là một chương trình talkshow nhằm châm biếm những vấn đề nóng trong xã hội bằng góc nhìn bi hài. Mỗi vấn đề trong cuộc sống đều có 2 mặt: tích cực – tiêu cực, và trong chương trình 8 lạng nửa cân chúng ta sẽ được lắng nghe những phân tích, nhận định cùng/trái chiều giữa các khách mời để có cách nhìn khách quan hơn về mọi sự việc. #8_lang_nua_can_mua_1

Ký Ức Vui Vẻ - Mùa 3 - 07 - NSND Hồng Vân – Tự Long – Thanh Duy Idol – Lại Văn Sâm – ST Sơn Thạch – MiDu – Hoa hậu Khánh Vân – Mạc Văn Khoa – Tiến Luật

Ký Ức Vui Vẻ - Mùa 3

Trước sự mong đợi của khán giả truyền hình cả nước, Ký Ức Vui Vẻ đã chính thức quay trở lại với mùa 3 với sự dẫn dắt của MC Lại Văn Sâm, đồng thời công bố thông tin về nội dung và những thay đổi mới mẻ.

Hoài Linh Phiêu Lưu Ký - 08 - Hoài Linh

Hoài Linh Phiêu Lưu Ký

Hoài Linh Phiêu Lưu Ký là một chương trình hành trình khám phá khả năng tìm ẩn và học hỏi bí quyết làm giàu của những người khởi nghiệp thành công. Với sự dẫn dắt của nghệ sĩ Hoài Linh, chương trình vừa mang tính bổ ích vừa phù hợp với khán giả mọi độ tuổi. #hoai_linh_phieu_luu_ky

Đại Náo Học Đường - 09 - Chí Tài – Hoàng Sơn – Hoài Linh

Đại Náo Học Đường

Đại náo học đường xoay quanh Huỳnh Lai hóa thân thành một cậu học sinh cấp 3 trẻ trung, tinh nghịch, sành điệu nhưng cũng vô cùng tốt bụng.

Tuyển Tập Tiểu Phẩm Hài Tết - 10 - Trấn Thành – Trường Giang – Hoài Linh – Việt Hương

Tuyển Tập Tiểu Phẩm Hài Tết

Người Việt thường quan niệm rằng, ngày đầu năm sẽ là ngày biểu trưng, đại diện cho 364 ngày còn lại trong năm. Những ngày đầu năm có vui vẻ, may mắn thì cả năm mới hanh thông. Đó cũng là lý do vì sao đầu năm người Việt thường rất hay xem hài tết. Những tiếng cười đầu năm sẽ giúp mang lại không khí tươi vui trong gia đình. Tuyển Tập Tiểu Phẩm Hài Tết sẽ là món gia vị tinh thần không thể thiếu trong dịp tết này. Hãy đón xem và cùng cười nhé!

Anh Thầy Ngôi Sao - 11 - Đức Thịnh - Đức Thịnh – Gil Lê – HuyMe – Hứa Minh Đạt – Miu Lê

Anh Thầy Ngôi Sao

Hành trình trưởng thành và theo đuổi đam mê của Hoàng (Huyme), chàng trai trẻ với ước mơ được nổi tiếng, bất ngờ phải ra đảo hoang làm thầy giáo.

Ca Sĩ Bí Ẩn - Mùa 5 - 12 - Lý Hải – Will – ST Sơn Thạch – Khả Như – Puka

Ca Sĩ Bí Ẩn - Mùa 5

Ca Sĩ Bí Ẩn - Mùa 5 (Làn sóng mới) hứa hẹn sẽ quay trở lại thật ấn tượng. Nhiều ca khúc hot hit, những gương mặt trẻ đẹp, tài năng sẽ "đổ bộ" và khuấy động chương trình.

Đứa Em Thừa Kế - 13 - Thuận Nguyễn – Phát La – Gin Tuấn Kiệt – Puka – NSƯT Ngọc Trinh – Hoàng Sơn

Đứa Em Thừa Kế

Bộ phim Đứa Em Thừa Kế nói về câu chuyện 3 anh em liên tục xảy ra bất hòa khi phải nhận nuôi một đứa em gái cùng cha khác mẹ sau khi cha qua đời.

shortened Image