SF8: Ứng Dụng Hẹn Hò Ảo

SF8: Love Virtually

0 lượt xem

SF8: Ứng Dụng Hẹn Hò Ảo

Trong tương lai gần, hơn một nửa dân số sử dụng ứng dụng hẹn hò ảo tên Love Virtently. Seo Min Joon và Han Ji Won đã gặp gỡ và yêu nhau trong thế giới ảo, gần đến kỉ niệm 100 ngày hẹn hò, máy chủ Love Virtently lại gặp sự cố.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!

shortened Image