Planes 2: Anh Hùng Và Biển Lửa

Planes: Fire & Rescue

0 lượt xem

Planes 2: Anh Hùng Và Biển Lửa

Planes: Anh Hùng Và Biển Lửa kể về cuộc hành trình mới đầy ý nghĩa của Dusty Crophopper cùng với một nhóm máy bay cứu hỏa tinh nhuệ được cử đi làm nhiệm vụ tại khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia mang tên Piston Peak.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!

shortened Image