Phim tài liệu: Giáo sư Tạ Quang Bửu - Nhà khoa học yêu nước

Phim tài liệu: Giáo sư Tạ Quang Bửu - Nhà khoa học yêu nước

0 lượt xem

Phim tài liệu: Giáo sư Tạ Quang Bửu - Nhà khoa học yêu nước

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là trang sử vàng trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, mở đầu một kỷ nguyên mới của dân tộc. Ngay sau Ngày Độc lập, theo tiếng gọi của Hồ Chủ tịch, những nhà khoa học có tài, có đức, bằng trí tuệ uyên bác trong nhiều lĩnh vực và một trái tim dâng cho Đảng, cho dân tộc đã cùng chung tay gánh vác công việc giang sơn.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!