ONE: Battleground III - Full Fight

0 lượt xem

ONE: Battleground III - Full Fight

Nếu Sitthichai sở hữu cú đấm đầy uy lực, thì Tawanchai lại mạnh mẽ ở những đòn đá cao. Đây sẽ là một trận đấu long trời lở đất của hai chàng "chai".

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!

shortened Image