Những Người Thấy Bình Minh

DAYBREAKERS

0 lượt xem

Những Người Thấy Bình Minh

Năm 2019, hầu hết con người đã biến thành ma cà rồng khát máu. Một ma cà rồng nổi loạn gia nhập với nhóm con người lẫn ma cà rồng để ngăn sự tuyệt chủng của nhân loại.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!

shortened Image