VieON - Không Thể Rời Mắt

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Claudia Karvan

Claudia Karvan

Claudia Karvan: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Châu Úc

Những Người Thấy Bình Minh

Năm 2019, hầu hết con người đã biến thành ma cà rồng khát máu. Một ma cà rồng nổi loạn gia nhập với nhóm con người lẫn ma cà rồng để ngăn sự tuyệt chủng của nhân loại.