undefined - 01 - David Leitch - Dwayne Johnson – Jason Statham – Idris Elba – Ryan Reynolds – Helen Mirren
undefined - 01 - David Leitch - Dwayne Johnson – Jason Statham – Idris Elba – Ryan Reynolds – Helen Mirren
#7 tại VieON hôm nay

Nhanh Và Nguy Hiểm: Hobbs & Shaw

0 lượt xem

Nhanh Và Nguy Hiểm: Hobbs & Shaw

Khi một kẻ vô chính phủ được cải tạo gien chiếm được một vũ khí sinh học nguy hiểm có thể làm thay đổi cả thế giới, một nhân viên hành pháp phải hợp lực cùng một kẻ ngoài vòng pháp luật để đánh bại hắn.
shortened Image