Nhân Tố Lan Truyền

THE VIRAL FACTOR

0 lượt xem

Nhân Tố Lan Truyền

Sau khi một đặc vụ cảnh sát bị thương ở đầu trong một nhiệm vụ thất bại, anh đã dùng thời gian còn lại của mình để tìm lại người anh thất lạc đã lâu.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!

shortened Image