Người Hobbit: Hành Trình Bất Ngờ

THE HOBBIT: AN UNEXPECTED JOURNEY

0 lượt xem

Người Hobbit: Hành Trình Bất Ngờ

Dựa trên tiểu thuyết Người Hobbit của J.R.R. Tolkien năm 1937, bộ phim tái hiện cuộc phiêu lưu của Bilbo Baggins và bạn bè trong thế giới Trung Địa.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!

shortened Image