Người Dơi: Dũng Cảm & Gan Dạ Phần 1

Tập 23

BATMAN: THE BRAVE AND THE BOLD S1

0 lượt xem

Tập 23

Trong mỗi tập phim của Người Dơi: Dũng Cảm Và Can Đảm, nhân vật chính Người Dơi, sẽ kết hợp với các nhân vật phụ khác trong Vũ Trụ DC để ngăn cản các ác nhân, hoặc để phá giải các vụ phạm tội.

Bình luận

098***089

Phim này có hay

22 tháng trước