Đội Thiếu Niên Aqua Bất Diệt: Bóng Ma Thực Vật

Đội Thiếu Niên Aqua Bất Diệt: Bóng Ma Thực Vật

Aqua Teen Forever: Plantasm

0 lượt xem

Đội Thiếu Niên Aqua Bất Diệt: Bóng Ma Thực Vật

Đội Aqua Teens chia ra rồi tái hợp để chiến đấu với tập đoàn chúa tể được vạn người mê, Amazin, được dẫn dắt bởi ông trùm công nghệ mà ai cũng ngưỡng mộ, Neil.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!