Kế Hoạch Vanquisher

VANQUISHER

0 lượt xem

Kế Hoạch Vanquisher

Sau 2 năm ẩn thân, đặc vụ CIA Gunja đã tái xuất ở Bangkok để đối mặt với kẻ thù cũ và phá hoại âm mưu nổ bom ở thành phố.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!

shortened Image