Kế Hoạch Bắc Hàn

Kế Hoạch Bắc Hàn

The Spy Gone North

0 lượt xem

Ngày cuối để xem trên VieON: 13/09

Kế Hoạch Bắc Hàn

Kế Hoạch Bắc Hàn được xây dựng dựa trên câu chuyện có thật về cựu điệp viên Hàn Quốc Park Chae Seo. Phim xaoy quanh một mật vụ Nam Hàn đột nhập vào Bắc Hàn để đánh cắp kế hoạch chế tạo vũ khí hạt nhân của đất nước này những năm 1980.

Bình luận

Thành Nhơn

rất hấp dẫn

4 tháng trước