Highlights Ho Chi Minh City Wings - Saigon Heat (Trận 50 - Vòng Bảng VBA 5x5 2023)

Highlights Ho Chi Minh City Wings - Saigon Heat (Trận 50 - Vòng Bảng VBA 5x5 2023)

0 lượt xem

Highlights Ho Chi Minh City Wings - Saigon Heat (Trận 50 - Vòng Bảng VBA 5x5 2023)

Cú game-winner của Kentrell Barkley nhấn chìm hy vọng Playoffs của Ho Chi Minh City Wings.

Bình luận

Ảnh đại diện chưa cập nhật
No comment yet

Hãy là người bình luận đầu tiên!