Highlights Hanoi Buffaloes - Thang Long Warriors (Trận 44 - Vòng Bảng VBA 5x5 2023)

Highlights Hanoi Buffaloes - Thang Long Warriors (Trận 44 - Vòng Bảng VBA 5x5 2023)

0 lượt xem

Highlights Hanoi Buffaloes - Thang Long Warriors (Trận 44 - Vòng Bảng VBA 5x5 2023)

Thang Long Warriors ngược dòng nghẹt thở trong ngày Buffaloes bị đuổi 2 người

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!