Highlights Cantho Catfish - Ho Chi Minh City Wings (Trận 29 - Vòng Bảng VBA 5x5 2023)

Highlights Cantho Catfish - Ho Chi Minh City Wings (Trận 29 - Vòng Bảng VBA 5x5 2023)

0 lượt xem

Highlights Cantho Catfish - Ho Chi Minh City Wings (Trận 29 - Vòng Bảng VBA 5x5 2023)

Yevgen Sakhniuk rực sáng ngày ra mắt, City Wings chiến thắng trong hiệp phụ nghẹt thở.

Bình luận

Ảnh đại diện chưa cập nhật
No comment yet

Hãy là người bình luận đầu tiên!