Highlight Football Friendly 2021: Stuttgart - Barcelona

0 lượt xem

Highlight Football Friendly 2021: Stuttgart - Barcelona

Barca có chuyến làm khách đến SVĐ Mercedes-Benz Arena, Thiên nga sẽ làm gì để chống lại thế lực Catalunya vô cùng mạnh mẽ?

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!

shortened Image