Tập 14A. Gặp nạn

0 lượt xem

Tập 14A. Gặp nạn

Thời đại Khang Hy - Ung Chính - Càn Long, phường nghề thêu thùa với kỹ thuật cao phát triển vượt bậc ở cả một dải tỉnh Tô Châu. Tất cả đều cao cấp đến mức là cống phẩm của triều đình. Ở phủ Tô Châu có nhà họ Nhậm dẫn đầu phường nghề với kỹ thuật thêu dệt bí truyền tổ truyền Người đứng đầu nhà họ Nhậm là Nhậm Tuyết Đường (Mao Tử Tuấn) tính cách ôn nhu nho nhã. Còn phu nhân Thẩm Thúy Hỉ (Tưởng Cần Cần) lại hoàn toàn trái ngược, tính cách bá đạo cương liệt, không những quản nhà họ Nhậm đâu ra đó, lại còn có kỹ thuật thêu dệt cực cao làm rạng rỡ nhà họ Nhậm, danh tiếng bay xa, người đời xưng gọi Đương Gia Chủ Mẫu.  Nhưng đời người nào có thuận lợi đến thế, Nhậm Tuyết Đường vì đuổi theo thủy tặc, điều tra rõ ràng chân tướng tham nhũng tơ lụa mà xảy ra việc ngoài ý muốn, tung tích không rõ, khiến nhà họ Nhậm nguy cơ trùng trùng. Thẩm Thúy Hỉ sau khi biết tin nén đau thương, vì để bảo toàn kỹ thuật và huyết mạch nhà họ Nhậm mà chấp nhận bắt tay với tình địch Tằng Bảo Cầm để đối phó với phong ba bão táp bên ngoài.  Nhậm Tuyết Đường an ổn quay về, Thẩm Thúy Hỉ trải qua phong ba bao năm, cảm ngộ được cảnh giới cực cao của nghề dệt, không muốn dính vào những tình cảm phức tạp trong cuộc sống, giao lại nhà họ Nhậm cho Tằng Bảo Cầm, thoải mái rời đi.

Danh sách tập

VieON

Tập 1A. Cuộc tình chia đôi?

20ph

Thẩm Thúy Hỉ (Tưởng Cần Cần) - phu nhân nhà họ Nhậm, người đời xưng gọi Đương Gia Chủ Mẫu.

VieON

Tập 1B. Cuộc tình chia đôi?

20ph

Thẩm Thúy Hỉ (Tưởng Cần Cần) - phu nhân nhà họ Nhậm, người đời xưng gọi Đương Gia Chủ Mẫu.

VieON

Tập 2A. Nỗi lòng của ta

20ph

Nhậm Tuyết Đường (Từ Hải Kiều) đến gặp Tăng Bảo Cầm (Dương Dung) vào đêm khuya.

VieON

Tập 2B. Nỗi lòng của ta

20ph

Nhậm Tuyết Đường (Từ Hải Kiều) đến gặp Tăng Bảo Cầm (Dương Dung) vào đêm khuya.

VieON

Tập 3A. Gặp chuyện chẳng lành

20ph

Nhậm Tuyết Đường (Từ Hải Kiều) vội ra quyết định khiến hai vị phu nhân đau xót.

VieON

Tập 3B. Gặp chuyện chẳng lành

20ph

Nhậm Tuyết Đường (Từ Hải Kiều) vội ra quyết định khiến hai vị phu nhân đau xót.

VieON

Tập 4A. Oán hận

20ph

Tăng Bảo Cầm (Dương Dung) nổi giận trước yêu cầu của Thẩm Thúy Hỉ (Tưởng Cần Cần).

VieON

Tập 4B. Oán hận

20ph

Tăng Bảo Cầm (Dương Dung) nổi giận trước yêu cầu của Thẩm Thúy Hỉ (Tưởng Cần Cần).

VieON

Tập 5A. Đối đầu

20ph

Nhậm Như Phong (Lý Dật Nam) bất ngờ xuất hiện cùng Tăng Bảo Cầm tham gia cuộc thi.

VieON

Tập 5B. Đối đầu

20ph

Nhậm Như Phong (Lý Dật Nam) bất ngờ xuất hiện cùng Tăng Bảo Cầm tham gia cuộc thi.

VieON

Tập 6A. Đau lòng

20ph

Tăng Bảo Cầm nói với Thẩm Thúy Hỉ rằng Nhậm lão phu nhân luôn đề phòng cô.

VieON

Tập 6B. Đau lòng

20ph

Tăng Bảo Cầm nói với Thẩm Thúy Hỉ rằng Nhậm lão phu nhân luôn đề phòng cô.

VieON

Tập 7A. Lao ngục

20ph

Nhậm Như Phong bị Trương Biểu uy hiếp, nửa đêm đến gặp Trương Biểu, bị quan sai bắt được.

VieON

Tập 7B. Lao ngục

20ph

Nhậm Như Phong bị Trương Biểu uy hiếp, nửa đêm đến gặp Trương Biểu, bị quan sai bắt được.

VieON

Tập 8A. Sự thật

20ph

Nhậm Như Phong đồng ý từ nay về sau sẽ phụ tá cho Thẩm Thúy Hỉ. Tăng Bảo Cầm muốn tự sát.

VieON

Tập 8B. Sự thật

20ph

Nhậm Như Phong đồng ý từ nay về sau sẽ phụ tá cho Thẩm Thúy Hỉ. Tăng Bảo Cầm muốn tự sát.

VieON

Tập 9A. Hiểu lầm

20ph

Ngụy Lương Cung (Mao Tử Tuấn) trách Thẩm Thúy Hỉ không đối xử tốt với Tú Sơn.

VieON

Tập 9B. Hiểu lầm

20ph

Ngụy Lương Cung (Mao Tử Tuấn) trách Thẩm Thúy Hỉ không đối xử tốt với Tú Sơn.

VieON

Tập 10A. Tiếc nuối

20ph

Tú Sơn muốn học hát Hí khúc nhưng bị Ngụy Lương Cung ngăn cản.

VieON

Tập 10B. Tiếc nuối

20ph

Tú Sơn muốn học hát Hí khúc nhưng bị Ngụy Lương Cung ngăn cản.

VieON

Tập 11A. Chua xót

20ph

Thẩm Thúy Hỉ cảm thấy tiếc nuối vì đã không sinh được con cho Nhậm Tuyết Đường.

VieON

Tập 11B. Chua xót

20ph

Thẩm Thúy Hỉ cảm thấy tiếc nuối vì đã không sinh được con cho Nhậm Tuyết Đường.

VieON

Tập 12A. Lấy lòng

20ph

Nhậm Như Phong liên tục bày tỏ tâm ý, làm nhiều chuyện để lấy lòng Thư Phương.

VieON

Tập 12B. Lấy lòng

20ph

Nhậm Như Phong liên tục bày tỏ tâm ý, làm nhiều chuyện để lấy lòng Thư Phương.

VieON

Tập 13A. Trân quý

20ph

Ngụy Lương Cung nâng niu túi gấm mà Thẩm Thúy Hỉ tặng cho mình.

VieON

Tập 13B. Trân quý

20ph

Ngụy Lương Cung nâng niu túi gấm mà Thẩm Thúy Hỉ tặng cho mình.

VieON

Tập 14A. Gặp nạn

20ph

Tăng Bảo Cầm cầu xin Thẩm Thúy Hỉ đến thăm Ngụy Lương Cung một lần.

VieON

Tập 14B. Gặp nạn

20ph

Tăng Bảo Cầm cầu xin Thẩm Thúy Hỉ đến thăm Ngụy Lương Cung một lần.

VieON

Tập 15A. Dốc cạn nỗi lòng

20ph

Thúy Hỉ và Ngụy Lương Cung hiểu thấu được tấm chân tình của nhau.

VieON

Tập 15B. Dốc cạn nỗi lòng

20ph

Thúy Hỉ và Ngụy Lương Cung hiểu thấu được tấm chân tình của nhau.

VieON

Tập 16A. Vu oan

20ph

Đinh Vinh vu oan Thúy Hỉ và Lương Cung, Xảo Nhi hy sinh cứu chủ.

VieON

Tập 16B. Vu oan

20ph

Đinh Vinh vu oan Thúy Hỉ và Lương Cung, Xảo Nhi hy sinh cứu chủ.

VieON

Tập 17A. Trách cứ

20ph

Như Phong muốn Lương Cung cho Thư Phương danh phận.

VieON

Tập 17B. Trách cứ

20ph

Như Phong muốn Lương Cung cho Thư Phương danh phận.

VieON

Tập 18A. Trút cạn nỗi lòng

20ph

Thúy Hỉ và Lương Cung dạo du thuyền, cởi bỏ khúc mắc trong lòng Lương Cung.

VieON

Tập 18B. Trút cạn nỗi lòng

20ph

Thúy Hỉ và Lương Cung dạo du thuyền, cởi bỏ khúc mắc trong lòng Lương Cung.

VieON

Tập 19A. Chết tâm

20ph

Thúy Hỉ lòng như tro tàn, một lòng muốn ra đi theo Ngụy Lương Cung.

VieON

Tập 19B. Chết tâm

20ph

Thúy Hỉ lòng như tro tàn, một lòng muốn ra đi theo Ngụy Lương Cung.

VieON

Tập 20A. Làn gió xuân

20ph

Thư Phương cảm tạ sự quan tâm của Nhậm Như Phong đối với mình.

VieON

Tập 20B. Làn gió xuân

20ph

Thư Phương cảm tạ sự quan tâm của Nhậm Như Phong đối với mình.

VieON

Tập 21A. Tính toán

20ph

Lý Chiếu vì để bảo toàn tính mạng, tàn nhẫn thiêu hủy toàn bộ tơ sống để tránh đắc tội với Tào Văn Bân.

VieON

Tập 21B. Tính toán

20ph

Lý Chiếu vì để bảo toàn tính mạng, tàn nhẫn thiêu hủy toàn bộ tơ sống để tránh đắc tội với Tào Văn Bân.

VieON

Tập 22A. Khí thế

20ph

Thúy Hỉ đóng cửa các chi nhánh, sa thải hết tất cả quản gia.

VieON

Tập 22B. Khí thế

20ph

Thúy Hỉ đóng cửa các chi nhánh, sa thải hết tất cả quản gia.

VieON

Tập 23A. Hãm hại

20ph

Trương Bân ở công đường ăn nói bừa bãi, vu oan Thẩm Thúy Hỉ sát hại Nhậm Tuyết Đường.

VieON

Tập 23B. Hãm hại

20ph

Trương Bân ở công đường ăn nói bừa bãi, vu oan Thẩm Thúy Hỉ sát hại Nhậm Tuyết Đường.

VieON

Tập 24A. Tâm sự

20ph

Trần Hiểu Hồng hi vọng Tăng Bảo Cầm có thể chung sống hòa bình với Thẩm Thúy Hỉ.

VieON

Tập 24B. Tâm sự

20ph

Trần Hiểu Hồng hi vọng Tăng Bảo Cầm có thể chung sống hòa bình với Thẩm Thúy Hỉ.

VieON

Tập 25A. Tính toán

20ph

Thư Phương hiểu lầm Bảo Cầm nên đã buông những lời trách móc khó nghe.

VieON

Tập 25B. Tính toán

20ph

Thư Phương hiểu lầm Bảo Cầm nên đã buông những lời trách móc khó nghe.

VieON

Tập 26A. Kinh hỉ

20ph

Ngay lúc Thúy Hỉ sắp bị hành quyết thì Nhậm Tuyết Đường đột ngột trở về sau bảy năm mất tích.

VieON

Tập 26B. Kinh hỉ

20ph

Ngay lúc Thúy Hỉ sắp bị hành quyết thì Nhậm Tuyết Đường đột ngột trở về sau bảy năm mất tích.

VieON

Tập 27A. Cảm khái

20ph

Bảo Cầm chơi cờ cùng Lý Chiếu, tưởng nhớ lại quãng thời gian tốt đẹp khi xưa.

VieON

Tập 27B. Cảm khái

20ph

Bảo Cầm chơi cờ cùng Lý Chiếu, tưởng nhớ lại quãng thời gian tốt đẹp khi xưa.

VieON

Tập 28A. Hiểu lầm

20ph

Thư Phương và Như Phong vì chuyện của Thanh Việt phường mà giận nhau.

VieON

Tập 28B. Hiểu lầm

20ph

Thư Phương và Như Phong vì chuyện của Thanh Việt phường mà giận nhau.

VieON

Tập 29A. Áy náy

20ph

Tuyết Đường cảm thấy bản thân nợ Thúy Hỉ rất nhiều, muốn bù đắp thật nhiều cho Thúy Hỉ.

VieON

Tập 29B. Áy náy

20ph

Tuyết Đường cảm thấy bản thân nợ Thúy Hỉ rất nhiều, muốn bù đắp thật nhiều cho Thúy Hỉ.

VieON

Tập 30A. Vui vẻ

20ph

Ngày khai trương Cẩm Khê phường, Đinh Quang Vinh mang hai con trai đến nhập môn.

VieON

Tập 30B. Vui vẻ

20ph

Ngày khai trương Cẩm Khê phường, Đinh Quang Vinh mang hai con trai đến nhập môn.

VieON

Tập 31A. Cự tuyệt

20ph

Như Phong và Thư Phương khuyên Thúy Hỉ sau này nên trở về Nhậm gia, Thúy Hỉ cự tuyệt.

VieON

Tập 31B. Cự tuyệt

20ph

Như Phong và Thư Phương khuyên Thúy Hỉ sau này nên trở về Nhậm gia, Thúy Hỉ cự tuyệt.

VieON

Tập 32A. Danh tiết

20ph

Tào Văn Bân không lo lắng cho an nguy của con gái, chỉ lo con gái có thể bảo trì danh tiết hay không?

VieON

Tập 32B. Danh tiết

20ph

Tào Văn Bân không lo lắng cho an nguy của con gái, chỉ lo con gái có thể bảo trì danh tiết hay không?

VieON

Tập 33A. Phản đối

20ph

Mẹ của Ông Tấn đến Nhậm gia, lên tiếng phản đối hôn sự của hai người do thân phận của Như Ý.

VieON

Tập 33B. Phản đối

20ph

Mẹ của Ông Tấn đến Nhậm gia, lên tiếng phản đối hôn sự của hai người do thân phận của Như Ý.

VieON

Tập 34A. Nhẫn tâm

20ph

Tào Văn Bân vì không muốn con gái bị chà đạp, bức nàng ấy tự sát để bảo toàn danh tiết.

VieON

Tập 34B. Nhẫn tâm

20ph

Tào Văn Bân vì không muốn con gái bị chà đạp, bức nàng ấy tự sát để bảo toàn danh tiết.

VieON

Tập 35A. Viên mãn

20ph

Thúy Hỉ xin Thái hậu miễn xá tội cho Tào Yêu Nương và đón nàng ta về Thanh Việt phường.

VieON

Tập 35B. Viên mãn

20ph

Thúy Hỉ xin Thái hậu miễn xá tội cho Tào Yêu Nương và đón nàng ta về Thanh Việt phường.

Đề xuất cho bạn

Em Đã Đến Trễ Nhiều Năm - 01 - Lâm Kha - Huỳnh Hiểu Minh – Tần Hải Lộ – Ân Đào

Em Đã Đến Trễ Nhiều Năm

Phim Em Đã Đến Trễ Nhiều Năm kể về cuộc đời của Mộc Kiến Phong(Huỳnh Hiểu Minh), một quân nhân phải chật vật tạo dựng sự nghiệp ở thời kỳ cả nước Trung Quốc đang ra sức đổi mới.

Bỉ Ngạn Hoa - 02 - Vương Tiểu Khang - Vương Đại Lục – Lâm Duẫn – Hà Nhuận Đông – Lý Tâm Ngải – Vương Diệu Khánh

Bỉ Ngạn Hoa

Bỉ Ngạn Hoa là câu chuyện lể về cô nàng hoạ sĩ Nam Sinh yêu người con trai của người tình bố mình – Lâm Hoà Bình, câu chuyện ngặt nghèo ấy khiến Nam Sinh tự sát.

Lợi Tiên Sinh Bắt Gặp Tình Yêu - 03 - Trần Minh Chương - Trần Hiểu – Châu Đông Vũ – Diệp Thanh

Lợi Tiên Sinh Bắt Gặp Tình Yêu

Phim Lợi Tiên Sinh Bắt Gặp Tình Yêu kể về Lưu Hân Đồng là một cô gái lớn lên trong một gia đình nghèo nhưng vẫn luôn vui tươi kiên cường.

Bây Giờ, Chúng Ta Đang Chia Tay - 04 - Lee Gil Bok - Song Hye Kyo – Jang Ki Yong – Sehun – Yura – Choi Hee Seo – Kim Joo Heon

Bây Giờ, Chúng Ta Đang Chia Tay

Câu chuyện đầy cảm xúc về tình yêu và những cuộc chia tay.

Người Bạn Thật Sự Của Tôi - 05 - Trương Tư Lân - Angela Baby – Đặng Luân – Chu Nhất Long

Người Bạn Thật Sự Của Tôi

Người Bạn Thật Sự Của Tôi kể về câu chuyện cuộc sống đời thường của nhà môi giới mới vào nghề Triệu Bồng Tranh (Đặng Luân), Trình Chân Chân (Angelababy).

Melancholia: Góc Khuất Học Đường - 07 - Kim Sang Hyeob - Lim Soo Jung – Lee Do Hyun

Melancholia: Góc Khuất Học Đường

Mối quan hệ vượt qua mọi định kiến xã hội giữa giáo viên toán học Ji Yoon Soo và thiên tài toán học Baek Seung Yoo.

Nữ Bác Sĩ Tâm Lý - 08 - Kha Vấn Lợi - Dương Tử – Tỉnh Bách Nhiên – Vương Gia – Tiêm Nhẫn Tư – Hoàng Giác – Nghê Bình – Mã Tô – Dương Đồng Thư – Trương Quân Ninh – Chương Nhược Nam

Nữ Bác Sĩ Tâm Lý

Chuyện tình ngọt ngào, duyên nợ cùng sự nghiệp bác sĩ tâm lý đầy sóng gió của Hạ Đốn (Dương Tử). Khéo léo dựng lên những tình tiết hồi hộp, phê phán bản chất xấu xa của con người.

Thư Sinh Xinh Đẹp - 09 - Trí Lỗi - Cúc Tịnh Y – Tống Uy Long – Tất Văn Quân – Vương Thụy Xương

Thư Sinh Xinh Đẹp

Thư Sinh Xinh Đẹp xoay quanh Tuyết Văn Hi, do gia cảnh khó khăn, cô phải cải trang thành em trai Giang Bân để kiếm tiền nuôi sống gia đình.

Yến Vân Đài - 10 - Tưởng Gia Tuấn - Đường Yên – Xa Thi Mạn – Đậu Kiêu – Kinh Siêu – Đàm Khải – Lư Sam – Lưu Dịch Quân

Yến Vân Đài

Phim chủ yếu xoay quanh nhân vật Tiêu Yến Yến (Đường Yên) từ thời trẻ đến khi trở thành thái hậu xây dựng vương triều nhà Liêu hưng thịnh.

Quái Vật Chimera - 11 - Kim Do Hoon - Park Hae Soo – Lee Hee Joon – Claudia Kim

Quái Vật Chimera

Bộ phim nói về “sự kiện Chimera” một vụ nổ xảy ra vào năm 1984, kéo theo hàng loạt án giết người bỗng tái diễn sau 35 năm.

Đừng Phiền Tôi Học - Lồng Tiếng - 12 - Trần Phi Hồng - Lại Quán Lâm – Lý Lan Địch – Vương Nhuận Trạch

Đừng Phiền Tôi Học - Lồng Tiếng

Đừng Phiền Tôi Học (bản Lồng tiếng) kể về nữ giám đốc Nam Hướng Vãn bị chứng bệnh kỳ thị bằng cấp. Để điều trị cô đã sử dụng công nghệ cao, trở về ký ức 10 năm trước.

7 Nụ Cười Xuân - Mùa 5 - 13 - Trường Giang – Ninh Dương Lan Ngọc – Thúy Ngân – Lâm Vỹ Dạ – Trương Thế Vinh – Tiến Luật

7 Nụ Cười Xuân - Mùa 5

7 Nụ Cười Xuân không chỉ là gameshow hài, giải trí, giúp khán giả thư giãn mà còn trở thành "món ăn tinh thần" không thể thiếu mỗi khi Tết đến Xuân về. Thấy 7 Nụ Cười Xuân như "thấy" được cả không khí của những ngày giáp Tết đang cận kề.

Chị Đã Thành Công Thu Hút Sự Chú Ý Của Tôi - 14 - Lục Miêu - Tưởng Mộng Tiệp – Lưu Đặc – Mễ Lộ

Chị Đã Thành Công Thu Hút Sự Chú Ý Của Tôi

Chị Đã Thành Công Thu Hút Sự Chú Ý Của Tôi xoay quanh cuộc đời bất hạnh của Lệnh Tầm Tầm. Sau khi lấy chồng, sinh con rồi ở nội trợ chăm sóc nhà cửa con cái. Cuộc hôn nhân của Tầm Tầm đổ vỡ sau 6 năm chung sống với chồng. Tưởng chừng sau khi ly hôn cuộc đời của bà mẹ đơn thân Tầm Tầm bước sang trang mới.

Mỹ Nhân Đồ - 15 - Jeon Yun Su - Kim Gyu Ri – Kim Nam Gil – Choo Ja Hyun

Mỹ Nhân Đồ

Portrait of a Beauty là câu chuyện về Shin Yun Jeong, cô gái sinh ra với năng khiếu thiên bẩm là vẽ tranh. Thế nhưng ở thời đại của nàng, việc một đứa con gái có tài năng vốn chẳng hề được coi trọng.

Hướng Tới Mặt Trời - 16 - Lưu Gia Thành - Tưởng Hân – Cao Vỹ Quang

Hướng Tới Mặt Trời

Hướng Tới Mặt Trời kể về cuộc đời của Hùng Đốn, một nữ tác giả truyện tranh. Trước ngày sinh nhật thứ 29, cô thất nghiệp, chia tay bạn trai. Sau đó, cô phát hiện bản thân bị ung thư máu.

Hậu Cung Chân Hoàn Truyện - 17 - Trịnh Hiểu Long - Tôn Lệ – Trần Kiến Bân – Thái Thiếu Phân – Tưởng Hân – Lý Đông Học – Lan Hi – Trương Hiểu Long – Đào Hân Nhiên – Nhiệt Y Trát – Đường Nghệ Hân

Hậu Cung Chân Hoàn Truyện

"Hậu Cung Chân Hoàn Truyện" xoay quanh những cuộc tranh đấu quyền lực và tình yêu của những nữ nhân trong chốn thâm cung vào triều đại Hoàng đế Ung Chính Nhà Thanh. Các phi tần lập mưu, tranh đấu nhau để có được quyền lực cũng như sự sủng ái của Hoàng đế.

Tình Yêu Không Ngờ Đến - Lồng Tiếng - 18 - Kha Hàn Thần - Phạm Thế Kỷ – Thích Nghiên Địch

Tình Yêu Không Ngờ Đến - Lồng Tiếng

Tình Yêu Không Ngờ Đến (bản Lồng tiếng) kể về câu chuyện tình yêu về một CEO không kiểm soát được cảm xúc của mình và một vệ sĩ giỏi đấu vật. Hai người đã tạo nên chuyện tình yêu cực kỳ lãng mạn.

Harry Potter Và Người Tù Azkaban - 19 - Alfonso Cuarón - Daniel Radcliffe – Rupert Grint – Emma Watson

Harry Potter Và Người Tù Azkaban

Harry, Ron cùng Herminone trở lại và trở thành thiếu niên trong học kỳ thứ ba tại trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts. Và phải đổi mặt với kẻ thù nguy hiểm.

Xem Ra Em Rất Ngọt Ngào - 20 - Đàm Mân - Triệu Chí Vỹ – Tôn Nghệ Ninh – Lý Hướng Triết

Xem Ra Em Rất Ngọt Ngào

Xem Ra Em Rất Ngọt Ngào kể về người mới trong giới lồng tiếng Hạ Tiểu Ninh (Tôn Nghệ Ninh) tình cờ bị đại thần ẩn giấu thân phận trong giới là Cố Thần Vũ (Triệu Chí Vỹ) tuyển làm trợ lý.

Cô Gái Đến Từ Hôm Qua - 21 - Phan Gia Nhật Linh - Ngô Kiến Huy – Miu Lê – Hoàng Yến Chibi – Jun Phạm

Cô Gái Đến Từ Hôm Qua

Cô Gái Đến Từ Hôm Qua là câu chuyện hấp dẫn đan xen giữa quá khứ và hiện tại qua lời kể của cậu học trò láu lỉnh – Thư.

Bác Sĩ Nhi Khoa Tài Ba - 22 - Dương Lỗi - Trần Hiểu – Vương Tử Văn – Giả Thanh – Vu Tiểu Vỹ

Bác Sĩ Nhi Khoa Tài Ba

Bác Sĩ Nhi Khoa Tài Ba kể về quá trình trưởng thành từ công việc của các bác sỹ nhi Đặng Tử Ngang, Tiêu Giai Nhân dưới sự dìu dắt của Giám đốc bệnh viện Cốc Lập Phong.

Siêu Thử Thách - 23 - Đại Nghĩa – NSƯT Xuân Bắc – Dương Anh Vũ

Siêu Thử Thách

Siêu thử thách sẽ đưa khán giả đến với những màn chinh phục thử thách của các tài năng về: não bộ - trí tuệ, sức mạnh - thể lực, kỹ năng - nghiệp vụ.

Tôi Thân Yêu - 24 - Lưu Thi Thi – Chu Nhất Long – Bành Quán Anh – Hám Thanh Tử – Lý Trạch Phong – Trần Mễ Kỳ

Tôi Thân Yêu

Tôi Thân Yêu kể về câu chuyện cuộc đời, hôn nhân, sự nghiệp của ba cô gái trẻ là bạn thân của nhau. Nổi bật là Lý Tư Vũ và bạn trai.

30 Chưa Phải Là Hết - 25 - Trương Hiểu Ba - Giang Sơ Ảnh – Đồng Dao – Mao Hiểu Đồng – Lý Trạch Phong – Dương Lặc

30 Chưa Phải Là Hết

30 Chưa Phải Là Hết là bộ phim xoay quanh ba người phụ nữ vừa bước sang tuổi 30 phải liên tục đối mặt với những khủng hoảng mới trong cuộc sống.

Oanh Oanh Túc Ngữ Diệc Nan Cầu - 26 - Tăng Khánh Kiệt - Quách Tuấn Thần – Lý Nặc

Oanh Oanh Túc Ngữ Diệc Nan Cầu

Oanh Oanh Túc Ngữ Diệc Nan Cầu xoay quanh câu chuyện tình yêu của thiếu trang chủ Mộ Tuyệt Trần (Quách Tuấn Thần đóng) của Thiên Uẩn sơn trang và trợ thủ đắc lực Thiên Ngữ (Lý Nặc).

Minh Châu Rực Rỡ  - 27 - Sarasawadee Wongsompetch - Pon Nawasch Phupantachsee – Bua Nalinthip Sakulongumpai – Krating Khunnarong Pratesrat

Minh Châu Rực Rỡ 

Praomook là một cô gái làm việc tại một hộp đêm để kiếm tiền trả nợ. Cô với Chalunthorn đã xảy ra mâu thuẫn vì anh hiểu lầm cô, anh luôn cho rằng cô ấy là một cô gái xấu xa.

Ly Nhân Tâm Thượng - 28 - Cao Tông Khải - Trịnh Nghiệp Thành – Hồ Ý Hoàn – Dương Lâm – Lâm Hân Nghi

Ly Nhân Tâm Thượng

Bộ phim xoay quanh câu chuyện về một vị tướng quân với vẻ ngoài lạnh lùng Tiết Diệu và nàng công chúa Từ Sơ Nguyệt bị mắc phải chứng bệnh kỳ quái.

Hoàng Hậu 7 Ngày - 29 - Lee Jung Sub - Park Min Young – Yeon Woo Jin – Lee Dong Gun

Hoàng Hậu 7 Ngày

Hoàng Hậu 7 Ngày là chuyện tình tay ba đẫm nước mắt cùng cuộc chiến tranh ngôi vị giữa Shin Chae Young và anh em hoàng gia Lee Yeok, Lee Young.

Bình luận

Admin VieON

Admin VieON

Phim được phát sóng lúc 22:00 các ngày trong tuần, mỗi ngày 1 tập từ 08/11/2021. Mời các bạn đón xem!

22 ngày trước

094***210

Phim đáng coi nha mọi người, tuy diễn biến và cái kết không như mong đợi nhưng thông điệp đấu tranh nữ quyền xuyên suốt cả bộ phim, lời thoại cũng hay và cảm động

1 ngày trước

058***547

phim hay quá mng

3 ngày trước

093***570

xem tập 26 buồn cười thật. diễn ảo quá

7 ngày trước

093***833

sao chưa có tập mới nhỉ?

8 ngày trước

093***436

Sao hôm qua không phát tập 25 hả Ad ơi?

8 ngày trước

093***939

xem phim này thích cặp thư phương với nhị thiếu gia quá đi

9 ngày trước

096***476

Riêng tuu mình mong ông kia đừng về lun để 2 chị nữ chính đến với nhau cho rồi :))

11 ngày trước
Thai Hoang

Thai Hoang

phim quá hay 🥰🥰

12 ngày trước

VyVy

Về sau a chồng về lại mất dần tc với ng luôn 1 lòng đợi a ta là Tăng Thị mà đi hướng tc về Thẩm thị ng đã vì cô đơn mà thay lòng vs ng khác??? Chỉ vì hi sinh lèo lái gia tộc??? 1 bộ phim chieue hào quang lên nữ chính 1 cách khó hiểu :)))

12 ngày trước

VyVy

Sau khi có ng 1 xác 2 mạng vẫn k thấy áy náy vì chuyện của m mà bị liên lụy. Cặp đôi như k có gì xảy ra và k hề có sự kiêng kị mà càng trơ mặt ra??? Phim sao ý kk.

12 ngày trước

VyVy

Lúc vu oan làm k tới. Xong bà kia tự dưng sảy thai đến mức 1 xác 2 mạng 🙄 2 nv bị vu oan đc buff thế mà đứng như tượng :)))) hóng náo nhiệt. Chán

12 ngày trước

VyVy

Bảo sao mà phim của Vu Chính luôn nổi đình đám vì bị chửi và nổi bật bởi tình tiết quá nhảm. Dv từ đó đc chú ý, phim đc chú ý. Nhưng chưa bg có giá trị nghệ thuật cao là vậy. Thích xem mấy phim kiểu này. Mà vào tay ô Vu phim nông cạn quá.

12 ngày trước
shortened Image