shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Từ Hải Kiều

Từ Hải Kiều

Từ Hải Kiều: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Trung Quốc
Đương Gia Chủ Mẫu - Marvelous Women - 01 - Vu Chính - Tưởng Cần Cần - Dương Dung - Mao Tử Tuấn - Từ Hải Kiều - Trương Huệ Văn - Huệ Anh Hồng - Huỳnh Dịch

Đương Gia Chủ Mẫu - Marvelous Women

Gia nghiệp lao đao, một người phụ nữ với tài năng thêu thùa vượt bậc đã lèo lái cả gia tộc của trượng phu vượt qua khó khăn, cho dù phải bắt tay với tiểu tam, người từng giành trượng phu của mình.