Dì Đào

A Simple Life

0 lượt xem

Dì Đào

Phim khai thác mối quan hệ cảm động lòng người giữa dì Đào là người giúp việc và cậu chủ Roger. Từ đó bày tỏ nỗi niềm của người già những năm cuối đời đau ốm bệnh tật.

Bình luận

090***457

phim rất hay

12 tháng trước

096***599

phim hay và cảm động !

12 tháng trước

094***352

cảm động lắm

12 tháng trước
shortened Image