shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Diệp Đức Nhàn

Diệp Đức Nhàn

Diệp Đức Nhàn: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên, ca sĩ
Hồng Kông
Dì Đào - 01 - Hứa An Hoa - Diệp Đức Nhàn - Lưu Đức Hoa - Tần Hải Lộ - Huỳnh Thu Sinh - Tần Bái

Dì Đào

“Dì Đào” là bộ phim được lấy từ tên nhân vật, kể về câu chuyện tình người cảm động giữa một thiếu gia danh giá Roger (Lưu Đức Hoa đóng) và dì Đào (Diệp Đức Nhàn đóng), người nô bộc đã nuôi nấng anh từ tấm bé.