Chuỗi Thắng Tối Thiểu Của Jose Mourinho | Nhịp Đập Bóng Đá

Chuỗi Thắng Tối Thiểu Của Jose Mourinho | Nhịp Đập Bóng Đá

0 lượt xem

Chuỗi Thắng Tối Thiểu Của Jose Mourinho | Nhịp Đập Bóng Đá

Nếu bạn thắng 10-0, bạn huỷ diệt một trận đấu. Nếu bạn có 10 trận thắng 1-0, bạn huỷ diệt cả giải đấu.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!