Chính Trị Gia Milk

Chính Trị Gia Milk

Milk

0 lượt xem

Chính Trị Gia Milk

Harvey Milk, một chính khách và nhà hoạt động cho quyền lợi người đồng tính. Được bầu vào Hội đồng thành phố San Francisco, ông trở thành người đồng tính công khai đầu tiên được bầu vào chính quyền ở California.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!