Black Hawk Bị Hạ

Black Hawk Bị Hạ

Black Hawk Down

0 lượt xem

Black Hawk Bị Hạ

Lính Mỹ nhận được một bài học nặng nề khi một nhiệm vụ thất bại dẫn đến màn giao tranh lớn nhất của quân đội Mỹ từ sau chiến tranh Việt Nam.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!