Bị Mlee Bóc Phốt Bụng Mỡ SIÊU TO KHỔNG LỒ, Quốc Anh Bất Ngờ Đổ Tại TRẤN THÀNH

Bị Mlee Bóc Phốt Bụng Mỡ SIÊU TO KHỔNG LỒ, Quốc Anh Bất Ngờ Đổ Tại TRẤN THÀNH

0 lượt xem

Bị Mlee Bóc Phốt Bụng Mỡ SIÊU TO KHỔNG LỒ, Quốc Anh Bất Ngờ Đổ Tại TRẤN THÀNH

Khi được Mlee bóc phốt về độ phì nhiêu của bụng trong hậu trường Giọng Ca Bí Ẩn, Quốc Anh tiết lộ lý do đươc Trấn Thành nhận làm đệ vì nhờ có chiếc bụng mỡ và nguyên nhân của mỡ cũng xuất phát từ Trấn Thành. Theo Quốc Anh chia sẻ thường được đàn anh dẫn đến những quán ngon mà không ai thì không nở nên kết quả của sự ăn uống bất chấp là cái bụng mỡ.

Danh sách tập

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!