shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Quốc Anh

Quốc Anh

Quốc Anh: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Việt Nam

Trạng Quỳnh

Giai thoại về hành trình gian truân của Trạng Quỳnh, Điềm và Xẩm lên kinh thành báo quan để giải cứu cho thầy Đoàn khỏi tay bọn cường hào ác bá.