shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Thanh Trúc

Thanh Trúc

Thanh Trúc: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Ca sĩ, Diễn viên
Việt Nam
Bị Mlee Bóc Phốt Bụng Mỡ SIÊU TO KHỔNG LỒ, Quốc Anh Bất Ngờ Đổ Tại TRẤN THÀNH - 01 - Quốc Anh - MLee - Thanh Trúc - Hoàng Mèo

Bị Mlee Bóc Phốt Bụng Mỡ SIÊU TO KHỔNG LỒ, Quốc Anh Bất Ngờ Đổ Tại TRẤN THÀNH

Muốn làm đệ của Anh Xìn là bụng phải mỡ một đống như Quốc Anh mới đủ tiêu chuẩn nha

Hoàng Mèo chi cả tỷ đồng sở hữu Ngọc Bảo Anh - 02 - Thanh Trúc - Hoàng Mèo - Trấn Thành - Hari Won - Quốc Anh - MLee

Hoàng Mèo chi cả tỷ đồng sở hữu Ngọc Bảo Anh

Chưa kể đến giọng hát, chỉ với tài năng vẽ bằng tay trái là thấy không ai chơi lại chị rồi.