Bậc Thầy Ánh Sáng

Bậc Thầy Ánh Sáng

Master Of Light

0 lượt xem

Bậc Thầy Ánh Sáng

Phim tài liệu về George Anthony Morton, một cựu tù nhân nay trở thành họa sĩ có tiếng, trở về quê nhà để đối diện với quá khứ bất hảo của chính mình.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!