108 Hung Thần Ác Sát

108 DEMON KING

0 lượt xem

108 Hung Thần Ác Sát

Hoàng thượng bị ám sát, hoàng tử lại mất tích, tướng quân Cao Vân Phi trung thành bị hãm hại thành tội thần phải vượt ngục bỏ chạy. Từ đây, chàng tập hợp các anh hùng tứ phương truy tìm hoàng tử, đánh bại tên gian thần mưu đồ soán vị, tạo nên giai thoại về 108 Hung Thần Ác Sát.

Bình luận

094***953

như múa rối ấy nhìn đỉnh quá tr

1 tháng trước
Tran Tran

Tran Tran

lúc thì hội hoạ lúc thì người thiệt, hài thặc, phim cũng hay cũng có ý nghĩa 🤟

3 tháng trước
shortened Image