shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Pascal Morelli

Pascal Morelli

Pascal Morelli: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Âu Mỹ

108 Hung Thần Ác Sát

Trung thần Cao Phi Vân bị hãm hại phải vượt ngục bỏ chạy. Từ đây, chàng tập hợp anh hùng tứ phương để đánh bại tên gian thần mưu đồ soán vị.