Siết chặt quy trình đấu giá nhằm ngăn chặn thao túng bất động sản

Siết chặt quy trình đấu giá nhằm ngăn chặn thao túng bất động sản

0 lượt xem

Siết chặt quy trình đấu giá nhằm ngăn chặn thao túng bất động sản

Một trong những nội dung được nhiều ý kiến đại biểu quan tâm là vấn đề đấu giá tải sản có giá trị lớn, khó định giá như: quyền sử dụng đất, quyền khai thác khoáng sản, quyền sử dụng rừng, cho thuê rừng… Việc đấu giá tài sản này rất khác biệt, có nhiều bất cập cần nghiên cứu bổ sung quy định chặt chẽ hơn.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!