Xe viện trợ nhiên liệu đầu tiên tiến vào Gaza

Xe viện trợ nhiên liệu đầu tiên tiến vào Gaza

0 lượt xem

Xe viện trợ nhiên liệu đầu tiên tiến vào Gaza

Chiếc xe tải đầu tiên chở viện trợ nhiên liệu đã tiến vào dải Gaza vào ngày hôm qua.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!