Vùng Đất Khắc Nghiệt

The Colony

0 lượt xem

Vùng Đất Khắc Nghiệt

Năm 2045, trái đất đối mặt với điều kiện thời tiết khắc nghiệt, con người phải sống trong hầm ngầm, tự cung cấp lương thực và kiểm soát dịch bệnh

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!

shortened Image