Truy Tìm Tượng Phật

ONG BAK

0 lượt xem

Truy Tìm Tượng Phật

Khi đầu của tượng Phật trong làng bị trộm mất, một võ sư trẻ đã lên thành phố lớn và đối đầu với thế giới ngầm để lấy lại nó.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!

shortened Image