Triển khai thi hành luật căn cước, thu thập ADN, giọng nói từ 1/7/2024

Triển khai thi hành luật căn cước, thu thập ADN, giọng nói từ 1/7/2024

0 lượt xem

Triển khai thi hành luật căn cước, thu thập ADN, giọng nói từ 1/7/2024

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 175 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn cước.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!