Tinh Võ Trần Chân

Fist of Legend

0 lượt xem

Tinh Võ Trần Chân

Trần Chân vốn muốn ở ẩn nhưng đã lộ thân phận, bị người Nhật truy sát. Cuối cùng, Trần Chân thức tỉnh và đi theo con đường chống Nhật.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!

shortened Image