Tình Bạn - Bạn Tình

Tình Bạn - Bạn Tình

Friends With Benefits

0 lượt xem

Tình Bạn - Bạn Tình

Mối quan hệ giữa hai người bạn trở nên phức tạp khi tình bạn trở thành tình yêu. Họ sẽ làm gì khi đứng trước mâu thuẫn nội tâm giữa việc tiếp tục là bạn hay tiến tới với nhau?

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!