Tiếng Gõ Ở Căn Nhà Gỗ

Tiếng Gõ Ở Căn Nhà Gỗ

Knock At The Cabin

0 lượt xem

Tiếng Gõ Ở Căn Nhà Gỗ

Trong lúc đang đi nghỉ, một gia đình bị những kẻ lạ mặt có vũ trang bắt giữ và ép họ đưa ra những lựa chọn để chặn đứng tận thế.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!