Thước Vải Se Duyên

Tập 5

The Kinnaree Conspiracy

0 lượt xem

Tập 5

Một cuộc điều tra đã khiến hai anh chàng hào hoa và cao sang phải lòng Pudsorn, cả hai đều sẵn sàng cạnh tranh để giành lấy trái tim của nàng. Liệu rồi đây Pudsorn sẽ chọn ai? Thước vải kia sẽ se duyên cho cô với chàng trai nào?

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!