Thống nhất bổ sung 63.725 tỷ đồng vào kế hoạch đầu tư công trung hạn

Thống nhất bổ sung 63.725 tỷ đồng vào kế hoạch đầu tư công trung hạn

0 lượt xem

Thống nhất bổ sung 63.725 tỷ đồng vào kế hoạch đầu tư công trung hạn

Trong phiên thảo luận tại Hội trường chiều nay về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 từ nguồn dự phòng chung tương ứng với nguồn tăng thu Ngân sách Trung ương năm 2022 cho các nhiệm vụ, dự án đầu tư công và bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các đại biểu Quốc hội đều thống nhất việc bổ sung, phân bổ cho 5 ngành, lĩnh vực gồm: Quốc phòng; An ninh; Quản lý nhà nước; Khoa học công nghệ; Giao thông là cần thiết, góp phần phục hồi, phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!