Thám Tử Lừng Danh

Alex Cross

0 lượt xem

Thám Tử Lừng Danh

Alex Cross một cảnh sát, một nhà tâm lý học tội phạm đã từng phá rất nhiều vụ án lớn nhỏ. Thử thách lần này cho Alex Cross là tên giết người hàng loạt Picasso đồng hành với Alex Cross là 2 người bạnTommy Kane và Monica Ashe.Những hiểm nguy nào đang chờ đợi họ? Tên sát thủ Picasso còn có bí mật gì?

Bình luận

Chiếng Quyết Cường

hay

6 tháng trước

039***972

hay

12 tháng trước
shortened Image