Tái Thượng Phong Vân Ký

Tái Thượng Phong Vân Ký

Sai Shang Feng Yun Ji

0 lượt xem

Tái Thượng Phong Vân Ký

Lữ gia là gia đình buôn bán nức tiếng khắp nơi. Nhưng khi Lữ lão gia đột ngột qua đời, Lữ gia một phen chao đảo, đối mặt với tranh đoạt tài sản

Danh sách tập

VieON

Tập 1A. Truyền gia

22ph

Vào đời Quang Tự, Trương Gia Khẩu trở thành thành phố thông thương lớn.

VieON

Tập 1B. Truyền gia

24ph

Vào đời Quang Tự, Trương Gia Khẩu trở thành thành phố thông thương lớn.

VieON

Tập 2A. Niêm phong

26ph

Tuấn Sơn (Vương Vũ) muốn đi tìm thầy thuốc nhưng Cù Đại Trạch không đồng ý.

VieON

Tập 2B. Niêm phong

20ph

Tuấn Sơn (Vương Vũ) muốn đi tìm thầy thuốc nhưng Cù Đại Trạch không đồng ý.

VieON

Tập 3A. Nuối tiếc

21ph

Tuấn Kiệt (Hàn Đống) muốn trở về đưa tang cha, Cù Thế Niên xuất hiện ngăn cản.

VieON

Tập 3B. Nuối tiếc

25ph

Tuấn Kiệt (Hàn Đống) muốn trở về đưa tang cha, Cù Thế Niên xuất hiện ngăn cản.

VieON

Tập 4A. Sỉ nhục

23ph

Tôn Lương Tài không muốn Tôn Thước Hỉ (Từ Phạm Khê) đi theo Tuấn Kiệt chịu khổ.

VieON

Tập 4B. Sỉ nhục

22ph

Tôn Lương Tài không muốn Tôn Thước Hỉ (Từ Phạm Khê) đi theo Tuấn Kiệt chịu khổ.

VieON

Tập 5A. Cam đoan

23ph

Tuấn Sơn (Vương Vũ) dùng lời ngon tiếng ngọt trấn an Tuấn Kiệt (Hàn Đống).

VieON

Tập 5B. Cam đoan

23ph

Tuấn Sơn (Vương Vũ) dùng lời ngon tiếng ngọt trấn an Tuấn Kiệt (Hàn Đống).

VieON

Tập 6A. Làm khó

24ph

Tôn Thước Hỉ (Từ Phạm Khê) về nhà cầu cứu phụ thân ra mặt cứu Tuấn Kiệt.

VieON

Tập 6B. Làm khó

22ph

Tôn Thước Hỉ (Từ Phạm Khê) về nhà cầu cứu phụ thân ra mặt cứu Tuấn Kiệt.

VieON

Tập 7A. Thảo nguyên

25ph

Bố Lỗ Đức đến thị trấn để giao hàng, Tuấn Kiệt bị lạnh đến mức đông cứng.

VieON

Tập 7B. Thảo nguyên

21ph

Bố Lỗ Đức đến thị trấn để giao hàng, Tuấn Kiệt bị lạnh đến mức đông cứng.

VieON

Tập 8A. Tìm cơ hội

23ph

Nhất Phiến Hồng (Lý Duyệt Khê) lén đến chuồng ngựa để gặp Tuấn Kiệt.

VieON

Tập 8B. Tìm cơ hội

23ph

Nhất Phiến Hồng (Lý Duyệt Khê) lén đến chuồng ngựa để gặp Tuấn Kiệt.

VieON

Tập 9A. Tặng quà

25ph

Tuấn Kiệt thả sói con về rừng, sói con vừa đi vừa quay đầu nhìn lại.

VieON

Tập 9B. Tặng quà

21ph

Tuấn Kiệt thả sói con về rừng, sói con vừa đi vừa quay đầu nhìn lại.

VieON

Tập 10A. Hợp tác

22ph

Tuấn Kiệt và Bố Lỗ Đức kết làm bạn bè, cả đời cũng không thay đổi.

VieON

Tập 10B. Hợp tác

24ph

Tuấn Kiệt và Bố Lỗ Đức kết làm bạn bè, cả đời cũng không thay đổi.

VieON

Tập 11A. Cùng đường

25ph

Lão Phùng kéo xe ngựa qua sông, đột nhiên mặt sông băng bị vỡ ra.

VieON

Tập 11B. Cùng đường

21ph

Lão Phùng kéo xe ngựa qua sông, đột nhiên mặt sông băng bị vỡ ra.

VieON

Tập 12A. Bị bán đứng

20ph

Nhóm người Bố Lỗ Đức đem hết tất cả hàng hóa đi bán đấu giá.

VieON

Tập 12B. Bị bán đứng

26ph

Nhóm người Bố Lỗ Đức đem hết tất cả hàng hóa đi bán đấu giá.

VieON

Tập 13A. Giải bỏ hiềm nghi

20ph

Tuấn Kiệt bị áp giải lên pháp trường, may mắn có người xuất hiện giải vây.

VieON

Tập 13B. Giải bỏ hiềm nghi

26ph

Tuấn Kiệt bị áp giải lên pháp trường, may mắn có người xuất hiện giải vây.

VieON

Tập 14A. Thanh minh

24ph

Nhất Phiến Hồng chủ động hẹn gặp Tôn Thước Hỉ để giải thích một chuyện.

VieON

Tập 14B. Thanh minh

22ph

Nhất Phiến Hồng chủ động hẹn gặp Tôn Thước Hỉ để giải thích một chuyện.

VieON

Tập 15A. Vỡ đê

23ph

Cù Thế Niên (Trương Ninh Giang) tuy không có ý tốt nhưng Tuấn Kiệt vẫn phải chấp nhận.

VieON

Tập 15B. Vỡ đê

23ph

Cù Thế Niên (Trương Ninh Giang) tuy không có ý tốt nhưng Tuấn Kiệt vẫn phải chấp nhận.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!