Sứ Mệnh Tái Sinh

Sứ Mệnh Tái Sinh

The Unbreakable Bond

0 lượt xem

Sứ Mệnh Tái Sinh

Hai anh em bị tách rời từ khi còn nhỏ đã gặp lại nhau giữa ngã rẽ của sự hận thù và tha thứ. Liệu họ sẽ chọn lựa con đường nào cho tương lai?

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!