Pokemon: Thám Tử Pikachu

Pokemon: Thám Tử Pikachu

Pokemon Detective Pikachu

0 lượt xem

Pokemon: Thám Tử Pikachu

Tim, con trai của thám tử mất tích Harry Goodman, hợp lực với cộng sự của Harry, Thám tử Pikachu, để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra. Trong quá trình đó, họ khám phá một âm mưu có thể đe dọa tới thế giới Pokemon.

Bình luận

Hanh

phim hay

32 tháng trước