Phong Thần: Thích Sát Tô Đát Kỷ

Phong Thần: Thích Sát Tô Đát Kỷ

Assassination The Queen

0 lượt xem

Phong Thần: Thích Sát Tô Đát Kỷ

Chuyện phim bắt đầu từ lệnh giết sạch gia tộc Chúc Dung của yêu phi Đát Kỷ. Vân Nghiệt, giọt máu cuối cùng của gia tộc, may mắn sống sót. Nhiều năm sau, sau hàng loạt lần ám sát Đát Kỷ bị thất bại, cuối cùng Khương Tử Gia cũng tìm ra được người có thể tiêu diệt yêu phi và đó chính là Vân Nghiệt.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!